Czerwiec 2014

Dobrowolne ubezpieczenie skierowane do przedstawicieli zawodów medycznych

Przepisy prawa w Polsce, nakładają na osoby wykonujące zawody medyczne obowiązek posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Zdawać sobie należy jednak sprawę z tego, że ubezpieczenie OC lekarzy w wielu przypadkach nie zapewnia jednak pełnej ochrony osobom ubezpieczonym (o czym więcej pod linkiem: https://lekarz.iexpert.pl/oc-obowiazkowe-lekarza/). Przez to, [Czytaj dalej]

Obowiązkowe ubezpieczenie OC dla środowiska lekarskiego

Obowiązkowemu ubezpieczeniu OC dla lekarzy podlegają w naszym kraju lekarze prowadzący prywatną praktykę, bądź też zatrudnieni na zasadzie umowy zlecenia lub umowy o dzieło w zakładach opieki zdrowotnej. Inaczej kwestie te przedstawiają się w przypadku lekarzy zatrudnionych w ZOZ’ach na podstawie umowy o pracę, istnieją [Czytaj dalej]