Wrzesień 2014

Czy osiągnięcie ideału jest możliwe?

Jeśliby przeprowadzić sondę uliczną wśród przypadkowo spotkanych ludzi i zapytać ich jak rozumieją słowo ideał, zapewne każdy odpowiedziałby inaczej. Różnice w pojmowaniu tej kategorii wynikają, bowiem zarówno z cech charakterystycznych danego człowieka, jak i jego światopoglądu, przekonań, systemu wartości, zapatrywań politycznych i wielu, wielu innych [Czytaj dalej]

Figura idealna

Jak powszechnie wiadomo, człowiek zawsze dążył do doskonałości we wszelkich dziedzinach życia, począwszy od pracy zawodowej, poprzez życie rodzinne i prywatne cele, aż po doskonalenie swoich umiejętności w związku z zainteresowaniami i pasjami, które pragnie się rozwijać. [Czytaj dalej]