Wpisy autora Marcin

Odpowiedzialność lekarza

OC lekarzy, podobnie zresztą jak szereg innych ubezpieczeń dotyczących grup zawodowych podwyższonego ryzyka zastania błędów podczas wykonywania czynności zawodowych, nie dotyczy jedynie samych lekarzy. Swoim szeroki zakresem obejmuje ono także osoby, które w mniej, lub bardziej pośredni sposób mają styczność ze świadczeniem usług medycznych. [Czytaj dalej]

Być lekarzem, czy nim nie być? Oto jest pytanie

W minionych latach odnotowano wzrostową tendencję pozwów dotyczących błędów w sztuce lekarskiej. Nie do końca jednak jest to równoznaczne ze spadkiem jakości usług świadczonych przez lekarza, ma to raczej związek ze wzrostem świadomości dotyczącej praw, jakie przysługują pacjentom. Taki, a nie inny wzrost aktywności przełożył [Czytaj dalej]

Czy osiągnięcie ideału jest możliwe?

Jeśliby przeprowadzić sondę uliczną wśród przypadkowo spotkanych ludzi i zapytać ich jak rozumieją słowo ideał, zapewne każdy odpowiedziałby inaczej. Różnice w pojmowaniu tej kategorii wynikają, bowiem zarówno z cech charakterystycznych danego człowieka, jak i jego światopoglądu, przekonań, systemu wartości, zapatrywań politycznych i wielu, wielu innych [Czytaj dalej]

Figura idealna

Jak powszechnie wiadomo, człowiek zawsze dążył do doskonałości we wszelkich dziedzinach życia, począwszy od pracy zawodowej, poprzez życie rodzinne i prywatne cele, aż po doskonalenie swoich umiejętności w związku z zainteresowaniami i pasjami, które pragnie się rozwijać. [Czytaj dalej]

Dobrowolne ubezpieczenie skierowane do przedstawicieli zawodów medycznych

Przepisy prawa w Polsce, nakładają na osoby wykonujące zawody medyczne obowiązek posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Zdawać sobie należy jednak sprawę z tego, że ubezpieczenie OC lekarzy w wielu przypadkach nie zapewnia jednak pełnej ochrony osobom ubezpieczonym (o czym więcej pod linkiem: https://lekarz.iexpert.pl/oc-obowiazkowe-lekarza/). Przez to, [Czytaj dalej]

Obowiązkowe ubezpieczenie OC dla środowiska lekarskiego

Obowiązkowemu ubezpieczeniu OC dla lekarzy podlegają w naszym kraju lekarze prowadzący prywatną praktykę, bądź też zatrudnieni na zasadzie umowy zlecenia lub umowy o dzieło w zakładach opieki zdrowotnej. Inaczej kwestie te przedstawiają się w przypadku lekarzy zatrudnionych w ZOZ’ach na podstawie umowy o pracę, istnieją [Czytaj dalej]