Być lekarzem, czy nim nie być? Oto jest pytanie

W minionych latach odnotowano wzrostową tendencję pozwów dotyczących błędów w sztuce lekarskiej. Nie do końca jednak jest to równoznaczne ze spadkiem jakości usług świadczonych przez lekarza, ma to raczej związek ze wzrostem świadomości dotyczącej praw, jakie przysługują pacjentom. Taki, a nie inny wzrost aktywności przełożył się natomiast w sposób bezpośredni na ofertę towarzystw ubezpieczeniowych oraz kancelarii prawnych. Zarówno jedne, jak i drugie są w stanie zaoferować bardzo szeroki zakres usług oraz produktów, będących nijako odpowiedzią na szereg potencjalnych problemów, z jakimi przychodzi się borykać lekarzom, właśnie w związku z ustawowym dochodzeniem przywilejów przez pacjentów.

Prawo każdego pacjenta

W minionych latach odnotowano wzrostową tendencję pozwów dotyczących błędów w sztuce lekarskiej

Autor zdjęcia: German Tenorio

Pacjent, który ma wrażenie bycia ofiarą niekompetentnego lekarza lub faktycznie został w wyniku błędu lekarskiego skazany na cierpienie, może dochodzić swoich roszczeń na dwa sposoby:

  • na drodze sądowej,
  • na drodze odwołania się do wojewódzkich komisji lekarskich.

Obie wspomniane ścieżki ubiegania się o swoje prawa różnią się od siebie tak wysokością ewentualnej zasądzonej kwoty odszkodowania, jak i okresem oczekiwania na rozpatrzenie sprawy. Jakkolwiek by jednak nie było lekarz ma prawo wykupienia polisy od odpowiedzialności prawnej. W przeciwieństwie do standardowego ubezpieczenia OC lekarzy ta polisa ma charakter dobrowolny.

Ubezpieczenie OC lekarzy

Podstawowe ubezpieczenie OC lekarzy gwarantuje podmiotowi ubezpieczonemu ochronę od odpowiedzialności cywilnej, w z góry ustalonym zakresie finansowym. Jednakże naprawdę spore ryzyko wynikające z codziennej praktyki lekarskiej może nie znajdować pokrycia we właśnie podstawowej ochronie ubezpieczeniowej. Dlatego właśnie towarzystwa ubezpieczeniowe oraz agencje pośredniczące zawsze dysponują propozycją dodatkowego ubezpieczenia, o rozszerzony zakresie ochrony.

Ubezpieczenie OC lekarzy rozszerzone np. o odpowiedzialność prawną zapewnia nie tylko natychmiastowy dostęp do porady prawnej, ale przede wszystkim pokrycie wszystkich nieuniknionych i niezbędnych kosztów, związanych na przykład z koniecznością otwarcia przewodu sądowego.

Praktyka lekarska

Praca lekarza może być bez wątpienia źródłem wielkiej satysfakcji, u której podstaw leży niesienie pomocy potrzebującym. Mimo wszytko jednak jest to zawód obarczony naprawdę dużym ryzykiem często wynikającym z niekorzystnych zbiegów okoliczności. Z tego powodu też ubezpieczenie OC lekarzy jest koniecznym do tego, aby efektywnie wypełniać swoje obowiązki zawodowe (więcej: https://lekarz.iexpert.pl/oc-obowiazkowe-lekarza/).