OC lekarzy

Odpowiedzialność lekarza

OC lekarzy, podobnie zresztą jak szereg innych ubezpieczeń dotyczących grup zawodowych podwyższonego ryzyka zastania błędów podczas wykonywania czynności zawodowych, nie dotyczy jedynie samych lekarzy. Swoim szeroki zakresem obejmuje ono także osoby, które w mniej, lub bardziej pośredni sposób mają styczność ze świadczeniem usług medycznych. [Czytaj dalej]

Być lekarzem, czy nim nie być? Oto jest pytanie

W minionych latach odnotowano wzrostową tendencję pozwów dotyczących błędów w sztuce lekarskiej. Nie do końca jednak jest to równoznaczne ze spadkiem jakości usług świadczonych przez lekarza, ma to raczej związek ze wzrostem świadomości dotyczącej praw, jakie przysługują pacjentom. Taki, a nie inny wzrost aktywności przełożył [Czytaj dalej]

Obowiązkowe ubezpieczenie OC dla środowiska lekarskiego

Obowiązkowemu ubezpieczeniu OC dla lekarzy podlegają w naszym kraju lekarze prowadzący prywatną praktykę, bądź też zatrudnieni na zasadzie umowy zlecenia lub umowy o dzieło w zakładach opieki zdrowotnej. Inaczej kwestie te przedstawiają się w przypadku lekarzy zatrudnionych w ZOZ’ach na podstawie umowy o pracę, istnieją [Czytaj dalej]

Ochrona majątku prywatnego lekarzy

Zawód lekarza jest niewątpliwie wyjątkowy i fascynujący. Z drugiej strony, na barkach lekarzy spoczywa ogromna odpowiedzialność za zdrowie i życie innych ludzi. Zdarza się, że lekarze na skutek swojego błędu czy też zaniedbania w wykonywanych czynnościach zawodowych, spotykają się z oskarżeniami i zarzutami, które wymagają [Czytaj dalej]

Pomoc prawna dla lekarzy

Zawód lekarza to ogromne wyzwania i niesamowita odpowiedzialność za losy innych ludzi. Specyfika tej pracy ma także inną stronę – zarzuty prokuratorskie, biurokratyzacja procedur medycznych, olbrzymie odszkodowania za błędy w leczeniu, roszczenia pacjentów, mało klarowny zakres obowiązków i odpowiedzialności, nagonka medialna – to codzienność pracy [Czytaj dalej]

Obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej dla lekarzy

Obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone na skutek wykonywania czynności zawodowych podlegają lekarze prowadzący prywatną praktykę, lub zatrudnieni na zasadzie umowy zlecenia lub umowy o dzieło w zakładzie opieki zdrowotnej (więcej: http://pl.wikipedia.org/wiki/Odpowiedzialno%C5%9B%C4%87_cywilna). Inaczej kwestie te przedstawiają się w przypadku lekarzy zatrudnionych w zakładzie opieki [Czytaj dalej]

Składki na ubezpieczenie lekarza

Wysokość składki na ubezpieczenie lekarzy uwarunkowana jest ich specjalizacją, co przekłada się bezpośrednio na stopień podejmowanego przez nich ryzyka zawodowego w ramach wykonywanych czynności medycznych. Wyróżnia się siedem grup ryzyka: [Czytaj dalej]