Dobrowolne ubezpieczenie skierowane do przedstawicieli zawodów medycznych

Przepisy prawa w Polsce, nakładają na osoby wykonujące zawody medyczne obowiązek posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Zdawać sobie należy jednak sprawę z tego, że ubezpieczenie OC lekarzy w wielu przypadkach nie zapewnia jednak pełnej ochrony osobom ubezpieczonym (o czym więcej pod linkiem: https://lekarz.iexpert.pl/oc-obowiazkowe-lekarza/). Przez to, w sytuacji wystąpienia szkody spowodowanej błędem medycznym lub też zaniechaniem ze strony lekarza, część odszkodowania pacjentowi zobowiązani są oni do wypłaty z posiadanego majątku własnego.

Przepisy prawa w Polsce, nakładają na osoby wykonujące zawody medyczne obowiązek posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej

Autor zdjęcia: DIBP images

Sytuacje takie zagrozić mogą, więc nie tylko ich codziennej egzystencji, lecz także innym osobom, z którymi prowadzą oni gospodarstwo domowe. Z tego względu, warto poszerzyć zakres ubezpieczenia poprzez podwyższenie sumy gwarancyjnej polisy OC. Jest to możliwe dzięki zawarciu z towarzystwem ubezpieczeniowym dodatkowego, dobrowolnego ubezpieczenia w tym zakresie. Rozszerzenie polisy ubezpieczeniowej, odpowiada realnemu poziomowi ryzyka, z jakim spotykają się lekarze w swojej codziennej pracy i praktyce zawodowej.

Ubezpieczenie innych zawodów wykonujących praktykę medyczną

Z dobrowolnego, dodatkowego ubezpieczenia zawodowego OC dl zawodów medycznych korzystać mogą:

  • osoby zatrudnione na umowę – zlecenie,
  • osoby zatrudnione na umowę o pracę,
  • osoby zatrudnione na kontrakty nie posiadającej podpisanej umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia,
  • rehabilitanci,
  • farmaceuci,
  • pielęgniarki,
  • ratownicy.

Poszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej

Zakłady ubezpieczeń oferują ubezpieczenia dla lekarzy i pielęgniarek, pozwalające na rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej nawet o takie przypadki jak:

  • oskarżenie o uchybienie prawom pacjenta,
  • czy też niedochowanie tajemnicy lekarskiej.

Specjalistyczne programy ubezpieczeniowe umożliwiają również uzyskanie ochrony w razie przypadkowego zakażenia wirusem HIV czy też WZW podczas wykonywania medycznych czynności zawodowych. Ciekawym rozwiązaniem, polegającym na uzupełnieniu polisy ubezpieczeniowej jest poszerzenie jej dodatkowo także o ubezpieczenie ochrony prawnej, które pomoże zminimalizować i urealnić wysokość roszczeń a niejednokrotnie nawet uniknąć drogi sądowej. Ciekawą opcją jest również pakiet umożliwiający uzyskanie dodatkowo ochronę prawno-podatkową.