Fizjoterapia jako rehabilitacja

Fizjoterapia jest dziedziną rehabilitacji medycznej. Wyróżnia się w niej kilka działów, dziedzin walki z chorobą; usprawnienia; zabezpieczenia przed powrotem choroby, zależnie od bodźca zewnętrznego użytego dla osiągnięcia efektu leczniczego. Są to takie działy, jak:

  1. Terapia manualna (bodziec kinetyczny i mechaniczny).
  2. Kinezyterapia (działanie ruchu).
  3. Balneoterapia (działanie bodźców naturalnych).
  4. Masaż leczniczy (bodziec mechaniczny).
  5. Klimatoterapia (działania klimatu – komór klimatycznych; inhalacje).
  6. Hydroterapia (woda; lecznicze kąpiele; działanie ruchu wody).
Hydroterapia to jedna z form efektywnej rehabilitacji

Autor zdjęcia: marketing deluxe

To główne, ale nie jedyne narzędzia fizjoterapii. Gdy bodźce zostaną prawidłowo dobrane i zestawione, wywołują w organizmie odpowiednie (pożądane i oczekiwane) reakcje. Czynności fizjoterapeuty to zabiegi. Odpowiednio powtarzane, dawkowane i starannie wykonywane, dają gwarancję powrotu organizmu do sprawności, walczą skutecznie i trwale z bólem. Trzeba zatem powiedzieć jasno: bez fizjoterapii nie ma rehabilitacji, lub gdyby istniała taka rehabilitacja, jest bardzo trudna i mało skuteczna.

Fizjoterapia i istota medycyny

Lekarz, farmaceuta, fizjoterapeuta. Tak w pewnym uproszczeniu wygląda istota europejskiej medycyny. Fizjoterapeuta jest na końcu tego ogniwa, i jest na początku ogniwa. Na końcu, bo w chorobie przychodzi czas na neutralizację jej skutków; na początku, bo fizjoterapia zabezpiecza przez powrotem choroby, dolegliwości, bólu. OC dla fizjoterapeuty jest zatem koniecznością jego zawodu. Fizjoterapeuta nie działa dla pogorszenia stanu zdrowia pacjenta. Działa dla jego dobra. Zdrowie to cel i sukces fizjoterapii. Ale jest jeszcze jeden czynnik, subiektywny, a więc groźny: sam pacjent. Każdy jest inny, każdy chce być zdrowy, każdy ma emocje i lęki. A co, jeśli pacjent coś ukrywa, wyostrza, zaniedbuje. Wówczas nie on jest winny, lecz fizjoterapeuta. Wina niezawiniona, błąd logiczny … pojawiają się natychmiast. Usuwanie szkód, trwa czasami dłużej niż sama choroba. Nie ma zawodu fizjoterapeuty (medycyny ogólnie) bez konieczności posiadania ubezpieczenia OC. To nie tylko konieczność wykonawcy zawodu, to standard czasów. Każdy może popełnić błąd, ale nie każdy odczuwa jego skutki, rozwlekła w czasie. Czas to lekarz i czas to zbrodniarz. OC łagodzi oba. Ale niech działa tylko ten pierwszy.