Obowiązkowe ubezpieczenie OC dla środowiska lekarskiego

Obowiązkowemu ubezpieczeniu OC dla lekarzy podlegają w naszym kraju lekarze prowadzący prywatną praktykę, bądź też zatrudnieni na zasadzie umowy zlecenia lub umowy o dzieło w zakładach opieki zdrowotnej. Inaczej kwestie te przedstawiają się w przypadku lekarzy zatrudnionych w ZOZ’ach na podstawie umowy o pracę, istnieją tu, bowiem pewne niejasności i zawiłości w przepisach, a co z tego wynika – dwa zasadniczo różniące się od siebie stanowiska dotyczące interpretacji tych przepisów.

Po czyjej stronie jest racja?

Pierwsze stanowisko reprezentuje Ministerstwo Zdrowia. Według niego, lekarzy zatrudnionych na podstawie umowy o pracę nie obowiązuje obowiązkowe OC lekarzy. Niemniej jednak środowisko prawnicze kwestionuje tą interpretację, jako niezgodną z ustawą i konstytucją ich zdaniem, bowiem, nie ma podstaw prawnych do uznania takich odstępstw od obowiązku zawierania ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej OC.

Niestety, w praktyce, w związku z tymi odmiennymi stanowiskami interpretacjami przepisów, lekarz sam powinien podjąć decyzję, które rozwiązanie jest dla niego korzystniejsze. W podjęciu takiej decyzji pomóc mu może także konsultacja w tej sprawie z Okręgową Izbą Lekarską, której jest on członkiem.