Obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej dla lekarzy

Obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone na skutek wykonywania czynności zawodowych podlegają lekarze prowadzący prywatną praktykę, lub zatrudnieni na zasadzie umowy zlecenia lub umowy o dzieło w zakładzie opieki zdrowotnej (więcej: http://pl.wikipedia.org/wiki/Odpowiedzialno%C5%9B%C4%87_cywilna). Inaczej kwestie te przedstawiają się w przypadku lekarzy zatrudnionych w zakładzie opieki zdrowotnej na podstawie umowy o pracę istnieją tu, bowiem niejasności w przepisach prawa, a co z tego wynika – dwa odmienne stanowiska interpretacji tych przepisów.

Obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone na skutek wykonywania czynności zawodowych podlegają lekarze prowadzący prywatną praktykę, lub zatrudnieni na zasadzie umowy zlecenia lub umowy o dzieło w zakładzie opieki zdrowotnejPierwsze z nich reprezentuje Ministerstwo Zdrowia, według którego, lekarzy zatrudnionych na podstawie umowy o pracę nie obowiązuje obowiązkowe ubezpieczenie ochrony prawnej lekarza. Zdaniem jednak części prawników, w tym także tych zatrudnionych w izbach lekarskich, nie ma podstaw prawnych do uznania takich odstępstw od tego obowiązku.

Niestety, w związku z tymi odmiennymi stanowiskami, lekarz sam powinien rozważyć, które rozwiązanie jest dla niego korzystniejsze. W podjęciu jej pomóc mu może także konsultacja w tej sprawie w okręgowej izbie lekarskiej, której jest członkiem.