Odpowiedzialność lekarza

OC lekarzy, podobnie zresztą jak szereg innych ubezpieczeń dotyczących grup zawodowych podwyższonego ryzyka zastania błędów podczas wykonywania czynności zawodowych, nie dotyczy jedynie samych lekarzy. Swoim szeroki zakresem obejmuje ono także osoby, które w mniej, lub bardziej pośredni sposób mają styczność ze świadczeniem usług medycznych.

Dla kogo ubezpieczenie lekarzy?

Firmy ubezpieczeniowe dedykują swoją ofertę ubezpieczeń OC lekarzy następującym podmiotom:

 • lekarzom,
 • pieleniarkom,
 • położnym,
 • pomocy dentystycznej,
 • rehabilitantom,
 • ratownikom medycznym,
 • firmom świadczącym całodobowe oraz stacjonarne świadczenia o charakterze zdrowotnym,
 • firmom oferującym ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.

Najważniejsze korzyści

OC lekarzy ma na celu:

 • zapewnienie wypłaty odszkodowania osobom poszkodowanym w skutek nastąpienia błędu lub zaniechania podczas świadczenia usług medycznych przez ubezpieczonego,
 • zmniejszenie ryzyka prowadzonej działalności zawodowej, w tym oczywiście działalności leczniczej,
 • zwiększenie wiarygodności lekarza lub osoby świadczącej usługi o charakterze zdrowotnym wobec partnerów biznesowych, czy też kontrahentów.

Możliwość rozszerzenia podstawowej polisy ubezpieczeniowej natomiast, wpływa na sporą elastyczność samego produktu, który praktycznie w dowolnym momencie może być modyfikowany, a tym samym dostosowywany do indywidualnych potrzeb.

Firmy ubezpieczeniowe proponują, zatem:

 • pokrycie szkód nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem,
 • pokrycie szkód, które wyczerpały swoją sumę gwarancyjną obowiązkowego OC,
 • pokrycie szkód będących skutkiem czynności wykonywanych poza granicami kraju,
 • pokrycie szkód będących konsekwencją operacji plastycznych, lub też zabiegów kosmetycznych (ale tylko w przypadku, gdy zarówno operacje, jak i zabiegi wykonywane były ze względów estetycznych),
 • pokrycie szkód wyrządzonych przez podwykonawców.