Składki na ubezpieczenie lekarza

Wysokość składki na ubezpieczenie lekarzy uwarunkowana jest ich specjalizacją, co przekłada się bezpośrednio na stopień podejmowanego przez nich ryzyka zawodowego w ramach wykonywanych czynności medycznych. Wyróżnia się siedem grup ryzyka:

 • Grupa 1
  Wysokość składki na ubezpieczenie lekarzy uwarunkowana jest ich specjalizacją, co przekłada się bezpośrednio na stopień podejmowanego przez nich ryzyka zawodowego w ramach wykonywanych czynności medycznychNależą do niej lekarze bez specjalizacji, alergolodzy, audiolodzy i foniatrzy, balneolodzy i medycy fizykalni, specjaliści od chorób płuc, specjaliści od chorób wewnętrznych, specjaliści od chorób zakaźnych, diabetolodzy, dermatolodzy i wenerolodzy, diagnostycy laboratoryjni, endokrynolodzy, epidemiolodzy, specjaliści od farmakologii klinicznej, gastroenterolodzy, genetycy kliniczni, geriatrzy, hematolodzy, immunolodzy kliniczni, kardiolodzy, specjaliści od medycyny sądowej, specjaliści od medycyny rodzinnej, mikrobiolodzy lekarscy, nefrolodzy, neurolodzy, neuropatolodzy, pediatrzy, psychiatrzy, radiolodzy, seksuolodzy, reumatolodzy, radiolodzy, toksykolodzy kliniczni, lekarze w trakcie specjalizacji pierwszej grupy
 • Grupa 2
  Ginekolodzy onkologiczni, radiolodzy onkologiczni, transfuzjolodzy kliniczni, lekarze w trakcie specjalizacji drugiej grupy
 • Grupa 3
  Stomatolodzy bez specjalizacji, lekarze w trakcie specjalizacji trzeciej grupy,
 • Grupa 4
  Ortodonci, periodontolodzy, protetycy stomatologiczni, lekarze w trakcie specjalizacji czwartej grupy
 • Grupa 5
  Anestezjolodzy i intesywiści, angiolodzy, chirurdzy dziecięcy, chirurdzy klatki piersiowej, chirurdzy naczyniowi, chirurdzy ogólni, chirurdzy onkologiczni, chirurdzy stomatologiczni, chirurdzy szczękowo-twarzowi, kardiochirurdzy, neurochirurdzy, okuliści, onkolodzy kliniczni, położnicy i ginekolodzy (nie przyjmujący porodów), transplantolodzy kliniczni, urolodzy, lekarze w trakcie specjalizacji piątej grupy
 • Grupa 6
  Lekarze wykonujący zabiegi z zakresu stomatologicznej medycyny estetycznej
 • GHrupa 7

Chirurdzy plastycy, położnicy i ginekolodzy (odbierający porody), lekarze w trakcie specjalizacji siódmej grupy